Kredyty we frankach co nowego? Nowe przepisy dotyczące frankowiczów

Ustalono także wysokość wsparcia dla osób z kredytem frankowym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej….Celem ustawy jest wsparcie kredytobiorców z kredytem mieszkaniowym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej Mogą o wsparcie ubiegać osoby ze statusem bezrobotnego, które utraciły stały dochód, a także te, których koszt kredytów przekracza 50% dochodów Zmieniono okres pomocy